Friedrich-Ebert-Stiftung
Budapesti Iroda
H-1056 Budapest,
Fővám tér 2-3.
Magyarország

Tel.: +36-1-461-60-11
Fax: +36-1-461-60-18

E-Mail: fesbp@fesbp.hu
www.fesbp.hu

GenderEquality

Munkaanyag

Bíró-Nagy András és Boros Tamás: "Hungarian Politics 2015" című angol nyelvű elemzését itt olvashatja.
Munkaanyag

Boros Tamás: "Hungarian Land as political instrument" című angol nyelvű elemzését itt olvashatja.
Munkaanyag

"Szerelem és politika " című elemzést itt olvashatja.
Munkaanyag

Prof. Andreas Schloenhardt: "Menekülés, embercsempészet és a menekültek segítése a nyugat-balkáni útvonalon: Erődök építése helyett megoldásokat találni" című német nyelvű elemzését itt olvashatja.
Munkaanyag

Justyna S. Frelak: "A bevándorlókat nem látjuk szívesen: a menekültkérdés megosztja a lengyel társadalmat" című német nyelvű elemzését itt olvashatja.
Munkaanyag

Leonie Liemich, Thomas Öllermann és Anne Seyfferth: "A menekültek befogadását szabályozó kvóta?: Csehország elutasító magatartásának háttere" című német nyelvű elemzést itt olvashatja.
Munkaanyag

Jan Niklas Engels: "Populista vagy előrelátó?: Magyarország álláspontja az európai menekültkérdésben" című német nyelvű elemzését itt olvashatja.
Munkaanyag

Reiner Hoffman, President of the German Trade Union Confederation (DGB), recently released his book "Arbeit der Zukunft: Möglichkeiten nutzen - Grenzen setzen", published by Campus.
Munkaanyag

Újdonságok

Itt találja a legaktuálisabb publikációkat és cikkeket, valamint további érdekes új információkat a FES-ről.
Több olvasnivaló

Internationale Politik und Geselschaft

Logo European Foundation for Quality Management

Logo Frankfurter Hefte

Itt találja a: Kezdőoldal

Szeretettel köszöntjük a
Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodájában

A Friedrich-Ebert-Stiftung Németország legrégebbi politikai alapítványa. Az alapítvány a szociális demokrácia alapértékei iránt elkötelezett és világszerte tevékenykedik a szabadságon, a szolidaritáson és a szociális igazságosságon alapuló politika érdekében.

Budapesten 1990 óta képviselteti magát a Friedrich-Ebert-Stiftung. Magyarországi munkánk célja, hogy támogassuk a demokráciát, a jogállamiságot és az aktív civil társadalom fejlődését, valamint hozzájáruljunk a társadalmi átalakulás szociálisan igazságos alakításához. Kiállunk az európaiság gondolatáért, valamint támogatjuk a határon átnyúló regionális és globális együttműködést.

2016. évi aktualitások - rendezvények

Közös európai ház?

Bild der VeranstaltungAz Ukrajnában és Ukrajnával kapcsolatban kialakult konfliktus megkérdőjelezte az európai kelet-politika eddigi premisszáit. A Friedrich-Ebert-Stiftung Perspektive tanulmánysorozatának keretében megjelent "A Shared European Home. The European Union, Russia and the Eastern Partnership" (Link) című legújabb tanulmány tizenegy szerzője az EU, Grúzia, Oroszország és Ukrajna képviseletében pragmatikus keleti szomszédságpolitikát szorgalmaz az Európai Unió részéről: az EU és Oroszország közötti mély megosztottságnak nem lenne szabad akadályoznia az együttműködést olyan területeken, amelyeknél ezt a kölcsönös érdekek is szükségessé tennék. A szerzők főként a műszaki és tudományos együttműködés, a társadalmi szervezetek közötti kapcsolatok és a nemzetközi politika területein látnak esélyt az együttműködésre. Álláspontjuk szerint az együttműködés alapvető feltétele a kapcsolatokat megalapozó kölcsönös bizalom újbóli felépítésének. Ennek során különösen nagy jelentősége van a gazdasági együttműködésnek: az EU és Oroszország egymástól való függősége ugyan nem tudta megakadályozni a konfliktus kialakulását, azonban korlátok közé szorította a konfliktusos helyzetet. Ezért nemcsak meg kell őrizni a kölcsönös gazdasági függőséget, hanem lehetőség szerint tovább is kell erősíteni azt.


#EuropeCalling

Pénzügyi válság, gazdasági válság, menekültválság: ezek olyan centrifugális erők, amelyek éles ellentéteket váltanak ki Európán belül és szétfeszítik a kontinenst. Még a közelmúltban is az volt az üzenet, hogy bízzunk az Európai Unióban és találjunk közös megoldásokat az ilyen jelentős kihívásokra.

Mindez még fontosabbá teszi a kérdést: Mi tartja össze Európát? Mely progresszív európai erők képesek leküzdeni a pesszimizmust és a megalapozott aggodalmakat, és biztosítanak pozitív jövőbeni alternatívát?

A Europe Calling (#ec16fes) célja ötletek kidolgozása a szociális, igazságos és szabad Európa megvalósítása szolgálatában. Vegyen részt Ön is ebben: Link


Gyűlöletbeszéd az internet korában

Bild der VeranstaltungA nagy nyilvánosság előtti rágalmazás nem újkeletű jelenség, azonban valakit szavakkal támadni még sohasem volt olyan egyszerű, mint napjainkban, az internet korában. A közösségi média által biztosított anonimitás kedvez a gyűlöletbeszéd és az uszítás terjedésének. A kelet-közép-európai országokban is megfigyelhető a "gyűlöletbeszéd" egyre gyakoribb előfordulása - az ilyen támadások fő célpontjai azok a kisebbségek, akiket amúgy is ér diszkrimináció, mint például a romák vagy a magyarajkú kisebbség Szlovákiában vagy Romániában. A nagy nyilvánosság előtti rágalmazás gyökereinek, és a háttérben meghúzódó folyamatok megismerése érdekében a Közép-európai Egyetem (CEU) Európai Szomszédságpolitikai Tanulmányok Központja (CENS) és a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodája közös konferenciát rendezett 2016. május 19-én "The Damages of 'Hate Spreech' and Tools for Improved Responses" címmel. A visegrádi országokból, valamint Romániából és Bulgáriából érkezett szakértők három panelbeszélgetésen átfogó betekintést adtak a témába, és a hallgatósággal közösen megpróbáltak lehetséges megoldási stratégiákat kidolgozni.


25 éves a Visegrádi Együttműködés

Bild der Veranstaltung Bild der Veranstaltung

A Visegrádi Csoport 25 éves fennállásának alkalmából a Közép-európai Egyetem Szomszédságpolitikai Tanulmányok Központja és a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodája közös konferenciát rendezett "25 éves a Visegrádi Együttműködés: A közép-európai regionális együttműködés jövője" címmel.

A konferencia három panelbeszélgetésén a Visegrádi országokból érkezett szakértők értékelték az eddigi együttműködést és megvitatták a partnerség jövőbeni prioritásait. A rendezvény központi témaként foglalkozott a Visegrádi Csoport az Európai Unión belüli helyzetével, valamint a jövőbeni együttműködéssel kapcsolatos eltérő nézetekkel és felfogásokkal.

Mi jellemzi a csoportot valójában? Milyen érdekek és értékek határozzák meg jelenleg a csoportot, és ezeknek hogyan kellene alakulniuk a jövőben? Milyen szerepet kap a Visegrádi országoknak a menekültkérdéssel kapcsolatos álláspontja? Támogatja az Európai Unió ezt a fajta együttműködést vagy az Unió részéről ellenérdekek is érvényesülnek? Az ilyen és hasonló kérdések élénk vitát váltottak ki a résztvevők körében. A rendezvény ezen kívül egyedi lehetőséget teremtett a Visegrádi országokból érkezett résztvevők számára, hogy nemzetközi szinten folytathassanak véleménycserét.


A munka jövője

Bild der Veranstaltung Bild der Veranstaltung

Guy Ryder, az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének (ILO) főigazgatója az elmúlt évben jelentette be "A munka jövője" elnevezésű kezdeményezést. Ez a kezdeményezés a munka világának átalakulásával foglalkozik, és annak a társadalmi igazságosságra, a munkaszervezésre, valamint termelésre és a munkakörülményekre gyakorolt hatásaival. Ryder felszólította a kormányokat és a szociális partnereket, hogy ennek során körültekintően vizsgálják meg a hosszútávon ható társadalmi változásokat előidéző erőket és trendeket annak érdekében, hogy közös válaszokat találjanak a jövő kérdéseire.

A magyar szakszervezeti szövetségek vezetői 2016. május 3-án Budapesten találkozón vettek részt azzal a céllal, hogy Grigor Gradev, az ILO Worker's budapesti szakértőjével közösen szakszervezeti szempontok alapján megvitassák az ILO "A munka jövője" kezdeményezését. Jan Engels, a FES Budapesti Irodájának igazgatója arra biztatta a jelenlévőket, hogy aktívan és konkréten gondolkodjanak el a jövő kihívásairól, bár ez nem mindig egyszerű feladat, hiszen az érintettek általában az aktuális feladatokra összpontosítanak.

A workshop során a szakszervezetek képviselői megállapították, hogy elsődleges fontosságú a háromoldalú szociális párbeszéd nemzeti szinten való megőrzése annak érdekében, hogy a munka világának feltételeit a szociális partnerekkel közösen lehessen alakítani. A résztvevők egyetértettek abban, hogy mindenkinek joga kellene, hogy legyen az emberhez méltó munkához. A szakszervezetek megegyeztek abban, hogy "A munka jövője" kezdeményezés témáival kapcsolatban szakértői workshop rendezvényeket szerveznek azzal a céllal, hogy stratégiailag előkészítsék a munkáltatókkal és a kormánnyal folytatandó tárgyalásokat.


Létminimum számítása Magyarországon

Bild der Veranstaltung Bild der Veranstaltung

2015-ben a Központi Statisztikai Hivatal bejelentette, hogy megszünteti a létminimum-számítás eddigi 25 éves hazai gyakorlatát. Ezért a Magyar Szakszervezeti Szövetség úgy döntött, hogy saját maga folytatja a magyarországi társadalmi fejlődés dinamikájának fontos dokumentálását. A Policy Agenda és a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodája közötti együttműködés keretében az eddig alkalmazott módszertannal folytatódott a létminimum számítás. A projekt résztvevői 2016. április 19-én közös sajtótájékoztatón ismertették munkájuk eredményeit.

Dr. Belyó Béla, a Policy Agenda kutatási igazgatója kijelentette, hogy 2015-ben a számítások alapján a létminimum értéke 88.016 forint volt. Ez 0,76 százalékos emelkedést jelent az előző év összegéhez képest. A kutatás rávilágított arra, hogy a magyar lakosság körülbelül 41 százaléka a létminimumnál alacsonyabb jövedelemből él. Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke rámutatott arra, hogy a szakszervezetek kiállnak amellett, hogy a nettó minimálbér összegét, amely jelenleg 73.815 forint, emeljék fel a létminimum 88.000 Ft összegére, és a kutatásban résztvevők által készített tanulmány egyúttal a 2017.évi bértárgyalások alapjául is fog szolgálni.

További információk:
Tanulmány - Létminimum 2015-ben Magyarországon
Módszertani leírás - Létminimum számítása Magyarországon


Illiberális és anti-progresszív tendenciák az oktatási rendszerben

Bild der Veranstaltung Bild der Veranstaltung

A magyar oktatáspolitika elleni tartós tiltakozásokkal összefüggésben a Political Capital a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodájával együttműködésben 2016 április 13-án "Illiberalism and anti-progresssive tendencies in the Education System" címmel konferenciát rendezett Budapesten. A rendezvény keretében a politikai életet és a civil társadalmat képviselő résztvevők két panelben megvitatták a magyar oktatási rendszerben tapasztalható demokráciadeficitet és véleményt cseréltek a lehetséges megoldási javaslatokkal kapcsolatban, amelynek során valamennyi résztvevő kiemelte a jelenlegi rendszer decentralizálásának fontosságát.


Lakáspolitika, népesedési stratégiák és éghajlatváltozás

Bild der Veranstaltung Bild der Veranstaltung

A "CSOK", a magyar kormány által kezdeményezett otthonteremtési támogatási programmal összefüggésben az Energiaklub és a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapesti Irodájának közös szervezésében 2016 április 7-én "Housing policy, population strategies and climate change" ("Lakáspolitika, népesedési stratégiák és éghajlatváltozás") címmel konferencia került megrendezésre. A rendezvényen elhangzott előadások egyrészt átfogó tájékoztatást adtak az aktuális jogszabályi újdonságokról, másrészt igyekeztek felhívni a figyelmet arra, hogy szükség van a magyarországi ingatlanok kedvezőtlen energiamérlegének javítására. A konferencia során a résztvevők lehetőséget kaptak arra, hogy mélyrehatóan elemezzék a környezettudatos intézkedések megvalósíthatóságát, és gyakorlati megoldási stratégiákat dolgozzanak ki.